ENERJİ SEKTÖRÜNÜN RÖNTGENİ: YATIRIMCI NE İSTİYOR?

Enerji sektörünün temsilcileri hükümetin kapısını çaldı. 

 


Enerji sektörünün temsilcileri hükümetin kapısını çaldı. Sanayiciler enerji maliyetlerinin düşürülmesini isterken, sektörde faaliyet gösteren şirketler ise piyasaların daha fazla serbestleşmesi  ve kayıt dışı ile daha etkin mücadele edilmesini talep ediyor.

Küresel krizin etkisiyle Türkiye ekonomide fren yaparken, enerji sektöründeki büyüme devam ediyor. İş dünyası daha fazla üretim yapmak için enerji maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini ifade ederken, sektörde faaliyet gösteren firmalar ise kapsamlı reform yapılması gerektiğinin altını çiziyor. Sanayicinin talepleri, “Elektrik enerjisi üzerindeki kesintilerin kaldırılması, hafta sonu ve bayram tatillerinde gece tarifesi uygulanması, yaz aylarında puan saat uygulamasının 20.00-22.00 saatleri arasına indirilmesi, elektrik fiyatlarına zam yapılmaması ve elektrik iletim alt yapısının yenilenmesi” üzerine yoğunlaşıyor. Rüzgar, güneş, doğalgaz ve petrol sektöründe faaliyet gösteren enerji şirketlerinin de kamudan çok fazla sayıda talebi bulunuyor. Doğalgaz sektöründeki şirketler hakim durumdaki piyasa aktörü olan BOTAŞ’ın doğal gazın fiyatlamasında maliyeti yansıtmasına yönelik düzenleme yapılması gerektiğine dikkat çekiyor. Madencilik sektöründe faaliyet gösteren firmaların öncelikli talebi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yapısının değiştirilerek Madencilik Bakanlığı kurulması yönünde. Madencilik faaliyetlerinin 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamasındaki uygulamalardan muaf tutularak, mevcut mevzuata işlerlik kazandırılması gerektiğinin altı çiziliyor. Akaryakıt üzerinden alınan vergilerin zamana yayılarak düşürülmesi, deniz ve havacılık yakıtları için sıfırlanmış ÖTV uygulaması yerine vergi iadesi sistemine geçilmesi, tavan fiyat uygulamasına son verilerek sektördeki yapısal sorunları çözmek için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) koordinasyonunda teknik bir komisyon kurulması gerektiğini talep ediyor. Enerji şirketleri doğal gaza kıyasla 41 kat fazla ÖTV yükü olan tüp gaz üzerindeki verginin, doğal gaz, elektrik ve AB uygulamalarıyla eşdeğer olması ve haksız rekabete son verilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde faaliyet gösteren ‘Enerji Meclisleri’ sorun, çözüm ve beklentilerini hükümete birinci ağızdan iletme fırsatını buldu. Genel seçimler öncesinde yapılan 8. Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası’nda iş dünyası temsilcileri tarafından masaya yatırılan konulara göre 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren hidroelektrik santrallerin ürettiği elektrik satışları üzerinden ödenmeye başlanan yüzde 1,5 harcın tamamen kaldırılması isteniyor. Bunun mümkün olmaması durumunda ise bu tarihten önce verilen lisanslardan söz konusu harcın alınmaması isteniyor. BOTAŞ’ın borsaya kayıtlı olarak işlem gören bir yapıya kavuşturulması gerektiğini dile getiren şirketlerin bir diğer talebi de BOTAŞ’ın piyasa payı azaltılana kadar öncelikle miktar devri sürecinin başlatılması. Süresi biten kontratların özel sektör tarafından yenilenmesi talep edilirken, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nda ithalatın tümüyle serbest bırakan hükümlere yer verilecek şekilde değişiklik yapılmasının gerektiği ifade ediliyor. Özel enerji şirketleri BOTAŞ’ın iletim, depolama ve ticaret faaliyetlerinin ayrı tüzel kişilikler tarafından yürütülmesinin yanı sıra iletim ve depolama şirketlerinin ihtiyaç bulunan yatırımları gerçekleştirebilmesi için gerekli yapısal düzenlemeler yapılması gerektiğinin altını çiziyor.

LPG araç ve park

AVM OTOPARKINA LPG’Lİ ARAÇ 

TOBB bünyesinde faaliyet gösteren enerji meclislerinin hükümete ilettiği talepler listesinde çözüme kavuşturulması gereken konuların başında maliyeti oldukça yüksek olan doğal gaz altyapısı kurulması makul olmayan mahallerde LPG kullanımının teşvik edilmesi, elektrik üretimi ve endüstriyel kullanımda doğal gaza bağlı olmayan işletmelerde diğer yakıtlara tanınan vergi teşvikinin LPG için de tanınması ve LPG’li araçların kapalı otoparklara alınmasına ilişkin ilgili mevzuat değişikliklerin tanımlanması yer alıyor. Özellikle Alışveriş Merkezleri’nin (AVM) kapalı bölümlerine LPG’li (otogaz) araç girişine ilişkin düzenlemelerin yapılması gerektiği dile getiriliyor. Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası’nda dile getirilen ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’na iletilen paket kapsamında 5307 sayılı LPG Piyasası Kanunu 17. maddesinin petrol piyasası ile eşgüdüm sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerektiği kaydedildi. Lisans iptaline giden düzenlemenin değiştirilmesi istenirken, LPG’nin farklı kullanım alanlarının önünün açılması, sektör görüşleri de dikkate alınarak uyum maliyetinin sektöre etki analizinin yapılması, kayıt dışı uygulamalara fırsat verilmemesi, piyasa bütünlüğünün korunması, İdari para cezaları (üst limit korunmak koşulu ile) ve lisans bedellerinin (tesis sayısı, ikmal miktarı, depolama kapasitesi vb.) yeniden değerlendirilmesi ve yeterli soruşturma yapılmadan ceza verilmesinin önlenmesine yönelik hükümlerin eklenmesi gerektiği ifade edildi.

Çevreci araç

ÇEVRECİ ARAÇLARA ÖTV İNDİRİMİ

Türkiye’de özel sektör hükümete taleplerini iletirken kamudaki çalışmalarda sürüyor. 2017 yılı sonuna kadar tüm illerde konut sektörüne doğal gaz iletiminin tamamlanması planlanıyor. Doğal gaz depolama kapasitesi de artırılacak. Bu kapsamda, yapımı devam eden ve tamamlandığında 1 milyar metreküp gaz depolama kapasitesi temin edecek Tuz Gölü Yeraltı Depolama projesinin ilk aşaması 2017 yılında, ikinci aşaması ise 2019 yılında tamamlanarak devreye alınacak. Enerji üretiminde dışa bağımlılığın azaltılması hedefiyle uyumlu olarak yurtiçi ve yurtdışında petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri hız kazanacak. Linyit kömürü ve jeotermal gibi yerli kaynakların potansiyelinin tespitine yönelik arama faaliyetlerini azami düzeye çıkarılırken, kaya gazı konusunda ise kapsamlı araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi sağlanacak. Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı Projesiyle (TAP) doğalgazın Yunanistan ve Arnavutluk üzerinden İtalya’ya ulaşması planlanıyor. Yine, Irak Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı Projesiyle Türkiye ve Avrupa için gaz alışı gerçekleşmesi planlanıyor. Enerji yönetimi petrol ve gaz arama faaliyetlerine hız verirken, tasarrufu da ön planda tutuyor. Enerjiyi verimli tüketen ürünlerin verimsiz ürünlere oranla kullanımının artırılması da özendirilecek. Bu kapsamda çevre kirliliğini önlemek amacıyla trafiğe yeni çıkacak araçlardan karbondioksit salınımı düşük olanları vergisel açıdan teşvik edici bir model planlanıyor. Maliye Bakanlığı›nın taslak çalışmasına göre aracın karbondioksit emisyon düzeyine göre değişen tutarda yıllık bir ‹emisyon vergisi› düşünülüyor. Yapılacak bir başka düzenlemeyle enerji verimliliği yüksek olan beyaz eşyaları tercih eden vatandaşlar, diğerlerine göre daha az ÖTV ödeyecek. Yine bir başka düzenleme ile enerji verimliliğini sağlamak için binalardaki yalıtım teşvik edilecek. Enerji verimliliğini artırma kapsamında bilinçlendirme faaliyetleri yoğunlaştırılacak. Enerji verimliliği alanında yönetim bilgi sistemi oluşturularak koordinasyon güçlendirilecek.

Enerji Press Dergisi…

Total
0
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önceki Haber

YILBAŞINDA ELEKTRİK VE GAZDA ZAM SÜPRİZİ

Sonraki Haber

TÜRKİYE’NİN GÜVENİLİR ORTAĞIYIZ

Benzer Haberler
Total
0
Share