PETROL ARAMA VE ÜRETİM SEKTÖRÜNDE ÇEVRE YÖNETİMİ ROTASI

Murat YILMAZ
Tehlikeli Atık Yönetim Teknolojileri (TAYTEK) Genel Müdürü
murat@taytek.com.tr

Bu yazımda petrol sondaj çevre ve atık yönetimi faaliyetlerinde “sürdürülebilir rota” ve “mevzuat” temelinin oluşturulmasında yaklaşık 15 yıldır verdiğim kesintisiz hizmetlerden edindiğim deneyimlerimi paylaşarak bir başlangıç yapmak istedim.

Dünyamızın bugün bulunduğu durum çevrenin giderek artan önem sürecini hızla aşarak öncelikli ve temel hedef sürecine geçmesi gerektiği konusunda çok daha iyi farkındalık yaratmıştır.

Hiş kuşkusuz insanların çevreye bakış açısı hızla değişecek, çevre yönetiminin doğru felsefesi tüm toplumun ortak anlayışı ve vazgeçilmez önceliği olacak şekilde yeniden yapılanacaktır.

Tüm kişi kurum ve kuruluşların çevre yönetiminin mevzuatsal bir yük değil ekonomik kazanç sağlayan

  • İyi bir yatırım 
  • Değerli bir vizyon
  • Önemli bir misyon 

olduğu gerçeği farkındalığının geliştirilmesi, 

ve aynı zamanda, çevre yönetiminin
·       girişim fikirlerinden başlayan 
·       Projelerde yapılandırılan
·       üretimde uygulanan 
bir süreç olduğu anlayışını geliştirilmesi gerekecektir.

Bugün gelinen aşamada tüm yaşam, üretim ve hizmet faaliyetlerinin üretim odaklı yönetim yapısından çevresel etkiler oluşturan atıklar, atık su, atık ısı gibi kayıpların azaltılması odaklı yönetim anlayışına hızla geçilmesi kaçınılmaz yeni yapılanma olacaktır. 

Kısa vadede olmasa da orta vadede tüm kişi, kurum ve kuruluşlar üretim hizmet ve yaşamsal faaliyetlerini çevresel etkileri olan kayıpların azaltılması yönünde zorunlu olarak yeniden yapılandırması gerekecektir. En kısa sürede bu yönetim yapısına uyum sağlayan kişi kurum ve kuruluşlar kayıplarını azaltmalarından dolayı sağlayacakları ekonomik kazançlar ve çevreye saygılı vizyonları sayesinde rekabet güçlerini arttırarak yaşamlarını sürdürebileceklerdir.

Bu kapsamda yüksek atık üreten offshore sondaj faaliyetlerinde kurumların atıklarını en aza indirgeyen üretim yönetimine “Sürdürülebilir İçin Tasarım” (D4S) mühendisliği anlayışı ile yaklaşması en uygun karar olacaktır.

Çevre ve atık yönetimi modelinizi oluştururken her bir faaliyetinizin her bir çevresel etkisini sürdürülebilir çevreye uygun yürütülebilecek fiziksel ve yönetimsel altyapının tanımlanması ve hazırlanması gerekir. 

Bu alt yapı

  • Sürdürülebilir Yönetim Modeli
  • Uygulanabilir Teknoloji alternatifi
  • Sahiplenebilir Eğitimi Yöntemi

bütünlüğünde tanımlanmalıdır. 

Tüm etkenler konusunda uzman ekibin yönetiminde yürütülmelidir.

Bu temel ilkeler doğrultusunda öncelikle fiziksel ve yönetimsel ihtiyaçların ve alternatiflerinin belirlenmesi gerekir. Belirlenen her bir ihtiyaç PESTEL (Politik – Ekonomi – Sosyal – Teknolojik – Ekolojik – Legalite) ve sonrasında fayda maliyet (SWOT) analizi süzgecinden geçirildikten sonra hazırlanmalıdır. Aksi takdirde kısa vadede uygulanması zor ve yüksek maliyet gerektiren sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. 

Total
0
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Total
0
Share