SIFIR ATIK SİSTEMİ KURMAYAN İSTASYONLAR DİKKAT! AĞIR CEZALAR YOLDA

Türkiye’deki tüm akaryakıt istasyonlarının bu yıl sonuna kadar gerekli alt yapıyı oluşturarak, Sıfır Atık Bilgi Sistemine kayıt olmaları ve sisteme gerekli bilgileri girmeleri gerekiyor. Sıfır atık konusunda yükümlülüklerini yerine getirmeyen istasyonları yüzbinlerce liraya varabilecek yaptırımlar bekliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan “Sıfır Atık Yönetmeliği” ile, atık oluşumunun önlenmesini veya en aza indirilmesini, oluşan atıkların ise özelliklerine göre ayrı biriktirilip geri kazanıma yönlendirilmesi hedefleniyor. Yönetmeliğe göre, tüm akaryakıt istasyonlarının 1 Ocak 2021 tarihine kadar sıfır atık yönetim sistemin kurması ve Sıfır Atık Belgesi alması gerekiyor.

CEZALAR İSTASYONUN DEĞERİNİ AŞABİLİR

Akaryakıt istasyonlarının denetimlerinde tespit edilecek uygunsuzluklar halinde 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca istasyonların değerini aşabilecek idari para cezaları gündeme gelebilecek. Sıfır Atık Belgesini almayan akaryakıt istasyonlarına 221.267 TL, tehlikeli atıklarını mevzuata uygun geçici depolama veya biriktirme yapmayan, tehlikeli atıkları çöpe veya çevreye atan akaryakıt istasyonlarına ise 3.688.006 TL’ye varan idari para cezaları kesilebilir.

MİNİMUM 6 TİP KONTEYNER BULUNDURULMASI ŞART

Ankara merkezli Tehlikeli Atık Yönetim Teknolojileri (TAYTEK) Genel Müdürü Murat Yılmaz, sıfır atık sistemi ile ilgili akaryakıt istasyonlarında dikkat edilmesi gereken konuları enerjitime.com’a anlattı.

Akaryakıt istasyonlarında atıklarla ilgili ikili ayırma sistemi kullanılması gerektiğini belirten Murat Yılmaz, “Biriktirme alanları ile depolama alanlarının ayrı düşünülmesi gerekiyor. Biriktirme alanlarında; kontamine atıklar, kontamine ambalajlar, elektrik elektronik atıklar, atık piller, geri dönüşümlü tehlikesiz atıklar ve geri dönüşümsüz diğer atıklar (çöp) olmak üzere minimum düzeyde 6 tip konteyner olması gerekiyor. Bu konteynerlerin tamamının hava şartlarına maruz kalmayacak noktalarda ve geçirimsiz zemin üzerinde muhafaza edilmesi gerekiyor. Binaların dışında açık alanlara konulursa ayrıca bir kilit sistemiyle insanların erişimi engellenmeli. Bunun için konteynerlerin bina içlerine konulması daha pratik bir çözüm olacaktır. Bayiler bu konteynerleri istasyonlarına yerleştirdikten sonra yapacakları tüm çalışmaları mevzuata uygun yönetmesi gerekecektir.”

GEÇİCİ DEPOLAMA ALANI OLUŞTURMAK GEREKİYOR

Bayilerin, konteynerlerdeki atıklar biriktikten sonra lisanslı atık işleme tesislerine kendi imkanlarıyla gönderirlerse herhangi bir sorun yaşamayacaklarını anlatan Yılmaz, “Ancak özellikle tehlikeli atıklar için her kova dolduğunda bir nakliye maliyeti çıkacaktır. Bunun için mevzuatın tanımladığı yeterli kapasitede bir geçici depolama alanı kurmalarında fayda var. Çünkü, en azından belli bir miktar birikene kadar, atıkları depolayıp toplu halde lisanslı atık işleme tesislerine gönderirlerse maliyetleri uzun vadede azalacaktır. Tehlikeli atıklar için özellikle mutlaka ayrı bir bertaraf ücreti ödemek zorunda kalacaklar. Lisanslı tesisler 500 kilogramın altındaki tehlikeli maddeyi bertaraf etmek için ortalama 100 ila 200 TL’lik bir ücret talep edecektir. Ayrıca bunun lisanslı tesise nakliye maliyeti de olacaktır” şeklinde konuştu.

YAĞ DEĞİŞİMİ YAPAN İSTASYONLAR DİKKAT!

Bayilerin topladıkları atıkları lisanslı tesislere göndermek üzere geçici depolama alanlarında depolamaları gerektiğine dikkat çeken Yılmaz, şöyle devam etti: “Bayilerin biriktirme alanlarını oluşturduktan sonra, günlük atık oluşum miktarları ve gönderme periyodlarını dikkate alarak yeterli kapasitede konteynerlere sahip, mevzuata uygun bir geçici depolama alanı oluşturmaları gerekiyor. Bayilerin tehlikesiz ambalaj atıkları için 660 ila 1000 litre kapasiteli büyük bir konteyner almalarında fayda var. Elektronik atıkları belediyelerin kuracağı ve AVM’lerde dahi bulunacak atık getirme merkezlerine, makbuzlarını almak kaydıyla, teslim edebilirler. Bu nedenle elektronik atıklar için geçici depolama alanında ayrı bir bölüm oluşturmalarına gerek kalmayabilir. Atık piller kargo yöntemiyle doğrudan Taşınabilir Pil Üreticileri Derneğine de gönderilebilir. Ancak tekrar vurgulamakta fayda var; beyanlarını yapmak için mutlaka buralardan belge almaları gerekiyor. Çöpler için de geçici depolama alanında ayrı bir konteyner bulundurmaya gerek olmadan bu atıkları yönetilebilirler. Çöpler belediyelerin standart çöp konteynırlarına atılarak yönetilebilir. Öte yandan istasyonunda yağ değişimi hizmeti sunan bayilerin “Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda fiziksel ve yönetimsel gereklilikleri yerine getirerek “Motor Yağı Değişim Noktası Belgesi” (MOYDEN) alması gerekiyor.”

 ”50 KİLOGRAMIN ÜZERİNDEKİ ATIKLAR LİSANSLI ARAÇLAR TAŞITILMAK ZORUNDA”

Tehlikeli atıkların ise sadece lisanslı tesislere verilmesi gerektiğinin altını çizen Yılmaz, 50 kilogramın altındaki tehlikeli atıkların bayiler tarafından lisanslı tesislere götürülebileceğini, ancak 50 kilogramın üstündeki tehlikeli atıkların mutlaka lisanslı araçlarla taşıttırılmak zorunda olduğunu söyledi. Yılmaz, geçici depolama alanında kapalı ortamda olmak kaydıyla, tehlikeli özellikte olan kontamine ambalaj atıkları ve kontamine atıklar için 1000’er litrelik bir tehlikeli atık konteynerinin birçok akaryakıt istasyonu için, yaklaşık 6 ay süreyle bu atıklarını depolayabilecekleri bir imkan yaratacağına dikkat çekti.

TÜKETİCİNİN HATASINDAN İSTASYON SAHİBİ SORUMLU OLACAK

Bayilerin atık yönetimi felsefesini doğru anlamasının önemini vurgulayan Yılmaz, “Bayiler bu çalışmaları sadece kendileri için yapmayacaklar. Bu işin temelinde, istasyonlarını kullanan tüketicilerin atıklarını doğru biçimde atabilmelerini sağlayacak şartları oluşturmak var. Bu bir kurulum değildir. Bu, akaryakıt istasyonunun faaliyeti süresince yönetiminden sorumlu olacağı bir süreçtir. Müşterilerin ve çalışanların yapacağı her bir uygunsuzlukların sorumlusu rücu hakkı saklı kalmak kaydı ile mevzuat gereği istasyon sahibidir. İstasyon sahipleri çalışanlara ve tüketicilere gerekli bilgilendirme, eğitim ve donanımları sağlamakla yükümlüdür. Tüm bunlar ise Sıfır Atık Sisteminin kurulabilmesi için sadece bir başlangıç noktasıdır” diye konuştu.

CEZALARA DİKKAT!

Akaryakıt İstasyonlarının Denetimlerinde 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezaları

UYGUNSUZ FAALİYETİDARİ PARA CEZALARI (2020)ÖNERİLER
Sıfır Atık Belgesini almayan işletmeyen akaryakıt istasyonları221.267 TLUyun ekipman ve yeterli kapasite donanımları edinerek en kısa sürede sıfır atık belgesine başvuru yapmalısınız.
Faaliyetlerinin kayıtlarını düzgün tutmayan, beyanını zamanında vermeyen veya hiç vermeyen akaryakıt istasyonları22.109 TLBelediyeden yetkilendirilmiş firmalar dahil Lisanlı firmalara teslim ettiğiniz her tehlikesiz atığın özelliğini miktarını ve tarihini yazan evrakı mutlaka alınız.  Verdiğiniz her atığın özelliğini, miktarını ve tarihini zamanında ve düzenli kayıt altına alınız. Her 6 ayda bir düzenli ve zamanında atık bildirimlerinizi yapınız. Tehlikeli Atıkların miktarına bakmaksızın Lisanslı tesislere göndereceğiniz tehlikeli atıkların işlemlerini mutlaka MOTAT Sistemi üzerinden yapınız ve takip ediniz.
Atıklarını depolama alanı veya konteynerleri dışında depolayan ve biriktiren akaryakıt istasyonları88.499 TLAtıklarınızın günlük oluşum miktarını ve gönderme periyotlarını dikkate alarak biriktirme kapları, geçici depolama konteyneri kapasitelerini ve geçici depolama alanının yeri ve boyutlarını doğru belirlemelisiniz. Uygun olmayan, yetersiz kapasitede ekipmanlarla ve sürdürülemez bir yönetim planı ile oluşturacağınız sıfır atık sistemi ve yönetimi, uygulamalarda kaçınılmaz biçimde olumsuz bir sonuç oluşturacaktır. Bu sonuçların denetimlerde büyük olasılıkla tespit edilebileceğini ve denetleyecek yetkililerin sizden daha fazla konunu uzmanı olduğunu unutmamalısınız. Mevzuatın hükümlerin ve konusunda uzmanların önerilerin dikkate almalısınız. TMGD veya mesul müdür bir çevre veya atık yönetim uzmanı değildir. Verecekleri eksik veya yanlış önerilerin bedelini sizin ödeyeceğinizi unutmayın.
Ön arıtma yapmadan araç yıkama atık sularını veya atıklardan dolayı kirlenmiş atık suları, tehlikesiz atıkları, kanalizasyona veya torağa döken akaryakıt istasyonları177.010 TL 
Acil durumlarda iletişimi sağlamak amacı ile Atık Yönetim Sorumlularını tanımlamayanlara veya sorumlu değişikliği olduğunda bildirim yapmayanlara veya çalışanlarını bilgilendirmeyen akaryakıt istasyonları Tehlikeli atık konteynerlerinin altına konulan döküntü toplama küveti koymak ve acil müdahale için absorbent bulundurmak kaza durumlarına önlem amaçlı donanımlardır. Bu ekipmanları bulundurmamak acil durumlara karşı önceden önlem almamak olarak değerlendirilebilir.44.245 TLUygunsuzlukların ve kazaların önüne geçebilmek içi bir uygulama ve acil durum yönetim planı hazırlayın. Bu planlarda bir asıl ve bir yedek olmak üzere atık yönetiminden sorumlu kişileri belirleyin. Ayrıca gerekirse restoran, kafe yıkama gibi farklı birimleriniz varsa her birimden bir sorumlu belirleyin. Belirlediğiniz kişilerin adlarını ve iletişim bilgilerini yazan levhaları çalışanların ve kullanıcıların görebileceği yerlerde bulundurun. Bu levhalar en az 10 metreden rahatlıkla okuyabileceği boyutlarda olmalıdır.
Geçici depolama alanları için Tehlikeli Atık Sigortası yaptırmayanlar (Sıfır atık uygulamasında istenmiyor ancak MOYDEN de istenebilir)88.499 TLGeçici atık depolama alanları kuranların atık sigortası yaptırması Atık Yönetim Yönetmeliği hükümleri gereği zorunludur. Ancak Yönetmelik hükümlerine ve tesisiniz büyüklüğüne ve yapısına göre bunun gerekip gerekmediği konusunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görüşünü almalısınız.
Tehlikesiz atıklar için geçici atık depolama alanı yapmayan ve tehlikesiz atıklarını lisansız/yetkisiz kişi ve kuruluşlar veren akaryakıt istasyonları88.499 TLBelediyeye teslim ettiğiniz çöp hariç diğer tüm atıklarınızı mutlaka lisanslı/yetkili firmalara teslim ediniz. Her teslimde lisansını ve geçerlilik süresini mutlaka kontrol ediniz. Atıklarınızın çevre ile izolasyonunu mutlaka sağlayınız. Çevre ile izolasyonu sağlanmadan depolanan ve biriktirilen her atık, atıkların çevreye atılması işlemi göreceğini unutmamalısınız. Eğer bu atık tehlikeli atık ise, miktarına bakılmaksızın uygulanacak idari yaptırım akaryakıt istasyonunun değerinde fazla olabileceğini bilmelisiniz.
Çevre düzenini sağlamayan, etrafta çöp ve atık bulunduran akaryakıt istasyonları351 TLTesisinizin tapusunda veya ticaret sicil gazetesinde belirtilen adresi içerisinde bulunan her alandaki uygunsuzluklardan kimin yaptığına bakılmaksızın akaryakıt istasyonu sahibi sorumludur. Rücu hakkı saklı kalmak kaydı ile tüm idari para cezaları akaryakıt istasyonu sahibine uygulanır. Eğer akaryakıt istasyonunda diğer faaliyetleri işleten kiracı işletmeci var ise; kiracı veya işletmeci faaliyetini ve faaliyet adresini ticaret sicil gazetesinde yayımlamadığı sürece tüm uygunsuzluklardan doğrudan akaryakıt istasyonu
Tehlikeli atıklarını mevzuata uygun geçici depolama veya biriktirme yapmayan, etiket ve işaretlemelerini uygun yapmayan tehlikeli atıkları çöpe veya çevreye atan akaryakıt istasyonları368.789 TL’den 3.688.006 TL’ye kadarTehlikeli atıklar biriktirme depolama ve yönetimine ayrı bir özen göstermelisiniz
Tehlikeli atıklarını (motor yağı ambalajı, can suyu ambalajı, temizlik kimyasalı ambalajı yağla kirlenmiş üstüpü, bez eldiven vb.) çevreye veya çöpe atan akaryakıt istasyonları368.789 TL’den 3.688.006 TL’ye kadarPompa yanlarına tehlikeli ambalaj atığı biriktirme kovaları bulundurmanız büyük fayda sağlayacaktır. Uzak noktalara koyduğunuz tehlikeli atık biriktirme kovalarını kullanmak çalışanlara ve kullanıcılara zor geleceğinden uygunsuz davranışları beraberinde getirecektir. Özellikle çalışanların ve kullanıcıların araca doldurdukları ve ekledikleri motor yağı, cam suyu anti-freez gibi tehlikeli madde içerikli ürünlerin ambalajlarını pompaların yanında bulunan çöp bidonlarına atmalarını mutlaka önlemelisiniz. Tespiti durumunda miktarına bakılmaksızın tehlikeli atığı çevreye atma işleminden idari yaptırıma maruz kalabilirsiniz. İkinci kez aynı uygunsuzluğun tespiti bilerek kasten hükmünü kapsayacağından adli cezayı getirebilecektir.
Total
21
Shares
1 yorum
  1. Adana bölgesinde Sıfır Atık ve Motor Yağı Değişim İzin Belgesi alımı konusunda hizmet vermekteyiz.
    0536 928 52 97

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Total
21
Share