yargı

SIFIR ATIK SİSTEMİ KURMAYANLARA 20 BİN LİRA CEZA

Çevre Kanuna uymayanlara verilecek idari para cezaları yüzde 9,11 oranında artırıldı. Sıfır atık yönetim sistemini kurmayanlara ve/veya kurduğunu belgeleyemeyenlere 20 bin Lira ceza verilecek.

Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle birlikte Çevre Kanunu’nu ihlal edenlere 2021 yılında kesilecek idari para cezaları yeniden değerleme oranı olan yüzde 9,11 artırıldı.

Sıfır atık sistemi kurmayanlara 20 bin lira ceza

Sıfır atık yönetim sistemini kurmayanlara ve/veya kurduğunu belgeleyemeyenlere 20.000 TL, yetki belgesi bulunmaksızın motor yağı değişimi yapan işletmelere ise 10.000 TL idari para cezası kesilecek.

Kanunda belirtilen idarî para cezaları, bu cezaların verilmesini gerektiren fiillerin işlenmesinden itibaren üç yıl içinde birinci tekrarında bir kat, ikinci ve müteakip tekrarında iki kat artırılarak verilecek.

İŞTE 2021 YILININ BAZI ÇEVRE CEZALARI:

 • Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine 2.067 TL,
 • Egzoz Gazı Emisyon Yetki Belgesi bulunan ancak yetkilendirme sonrasında ilgili yönetmelikle düzenlenen şartları kaybettiği tespit edildiği halde ölçüme devam eden ve/veya tekniğine ve belirlenen kurallara aykırı ölçümler yapanlara 8.272 TL,
 • İzne tâbi tesisleri, aldıkları izin belgesinde veya yönetmeliklerde öngörülen önlemleri almadan veya yönetmeliklerde belirlenen emisyon standartlarına ve sınırlamalarına aykırı olarak işletenlere 24.000 TL,
 • Hava kirliliği yönünden kurulması ve işletilmesi izne tâbi olmayan tesislerin işletilmesi sırasında yönetmelikle belirlenen standartlara aykırı emisyona neden olanlara 24.123 TL,
 • Benzin ve naftanın depolanması, dolumu ve tankerlerle nakliyesine ilişkin terminaller, dolum adaları veya akaryakıt istasyonlarında kullanılan her türlü düzenek, tesis ile tankerlerden salınan uçucu organik bileşiklerin kontrolüne ilişkin Bakanlıkça belirlenen esas ve kriterlere uymayan; terminaller veya dolum adaları için 60.000 TL, akaryakıt istasyonları için 30.000 TL, tankerler için 3.000 TL,
 • Katı yakıt özelliklerini sağlamayan yakıtları ithal eden veya satanlara; katı yakıtların depolanması, taşınması, yüklenmesi, boşaltılması veya torbalanmasına ilişkin düzenlemelere uymayanlara 16.547 TL,
 • Kanunda ve yönetmeliklerde öngörülen usûl ve esaslara, yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak atık toplayan, taşıyan, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, geri dönüşüm sağlayan, tekrar kullanan veya bertaraf edenlere 90.000 Türk lirasından 96.561 TL’ye kadar, ithal edenlere 241.424 TL,
 • Umuma açık yerlerde her ne şekilde olursa olsun çevreyi kirletenlere 382 TL,
 • Tehlikeli atıkların her ne şekilde olursa olsun ülkeye girişini sağlayanlara ayrı ayrı 8.047.986 TL,
 • Belirlenen sıfır atık yönetim sistemini kurmayanlara ve/veya kurduğunu belgeleyemeyenlere 20.000 TL,
 • Yetki belgesi bulunmaksızın motor yağı değişimi yapan işletmelere altmış gün içinde yetki belgesi alınması için yazılı ihtarda bulunulur. Yazılı ihtara rağmen yetki belgesi bulunmaksızın motor yağı değişimi yapan işletmelere 10.000 TL.

“AKARYAKIT İSTASYONLARINDA SIFIR ATIK SİSTEMİ NASIL KURULACAK?” başlıklı haber için tıklayın…

Total
5
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Total
5
Share