YENİ YILDA PETROL PİYASASINDA HANGİ SUÇA NE KADAR CEZA KESİLECEK?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca doğal gaz, petrol, LPG ve elektrik piyasalarında gelecek yıl uygulanacak idari para cezalarını, yılbaşından geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında yüzde 9,11 artırıldı.

Petrol Piyasası Kanunu uyarınca ulusal marker ekleme işlemlerinde nezaret etmek üzere yetki verilen bağımsız gözetim firmalarının yükümlülüklerini yerine getirmemelerinin de aralarında bulunduğu mevzuat ihlallerinde ilgililere 333 lira ile 13 milyon 374 bin 703 lira arasında ceza uygulanacak.

Enerjitime.com petrol piyasasında 2021 yılında uygulanacak yeni ceza miktarlarını derledi. İşte yeni cezalar!

AŞAĞIDAKİ HALLERDE 2.674.940 TL İLA 13.374.703 TL ARASINDA İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK:

Net satış hasılatının binde ondördü oranında idari para cezası

Lisanssız piyasa faaliyeti (Bayilik hariç)

Lisansa esas teşkil eden belgelerde belirlenenlere aykırı sabit ya da seyyar tank, düzenek veya ekipman bulundurmak. (Kaçakçılık amacıyla)

Kanunun ulusal marker uygulamasına ilişkin 18’inci maddesi hükümlerine aykırılık (Bağımsız gözetim firmalarına cezanın %25’i uygulanacaktır)

İstasyonda akaryakıtın tağşişi / bu amaçla ürün bulundurulması.

Bayiler için, cezanın %50’si uygulanacaktır.

AŞAĞIDAKİ HALLERDE 1.671.837 TL İLA 8.359.189 TL ARASINDA İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK:

Net satış hasılatının binde onikisi oranında idari para cezası

Kanunun faaliyetlerin kısıtlanmasına ilişkin 9’uncu maddesi hükümlerine aykırılık. (yedinci fıkra hariç)

Kurumca, 10’uncu madde gereği yapılan uygulamaların dolaylı veya dolaysız olarak engellenmesi veya engellenmeye teşebbüs edilmesi. (Bayiler Hariç)

Lisans türlerine göre özel hak ve yükümlülüklerin belirlendiği 5, 6 ve 7’nci maddelerine aykırılık.

AŞAĞIDAKİ HALLERDE 735.608 TL İLA 3.678.043 TL ARASINDA İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK:

Net satış hasılatının binde onbiri oranında idari para cezası

4’üncü maddenin üçüncü fıkrasının ihlali (Kötüniyet – Tehlikeli eylem)

Kötüniyet : petrolün kaybına, karışmasına, bozulmasına veya amaç dışı kullanımına sebebiyet veren bir eylem veya ihmali.

Tehlikeli eylem : bir kimsenin ölümüne, engelli hale gelmesine veya sağlığının bozulmasına, çevrenin kirlenmesine sebep olabilecek fiil veya ihmal.

Bayilik faaliyetinde bulunanlar hariç olmak üzere 4’üncü maddenin üçüncü fıkrası ile dördüncü fıkrasının (d) ve (l) bendi dışındaki hükümlerinin ihlali.

Bayilik faaliyetinde bulunanlar hariç olmak üzere sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterilmesi.

12’nci maddede yer alan hükümler dahilinde iletim ve depolama tesislerine erişimin dolaylı veya dolaysız olarak engellenmesi.

17’nci maddenin ihlali. (Serbest kullanıcılar için Alt limit: 50.000 –  Üst limit: 100.000 TL Net satış hasılatının binde beşi oranında idari para cezası)

AŞAĞIDAKİ HALLERDE 167.183 TL İLA 835.918 TL ARASINDA İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK:

Net satış hasılatının binde onu oranında idari para cezası

Lisans almaksızın bayilik faaliyeti yapılması.

9’uncu maddenin yedinci fıkrasının ihlali.

8’inci maddenin ihlali (8’inci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi hariç).

Bayilik lisansı sahiplerince lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterilmesi.

4’üncü maddenin üçüncü fıkrası ile dördüncü fıkrasının (d) ve (l) bendi dışındaki hükümlerinin bayilik lisansı sahiplerince ihlali.

Bayilik lisansı sahiplerince 10’uncu maddenin ihlali.

AŞAĞIDAKİ HALLERDE 333 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK:

Ulusal Petrol Stoğu yükümlülüğünün ihlalinde ton başına.

Akaryakıt biodizel ve etanol harmanlama yükümlülüğünün ihlalinde metreküp başına.

Total
3
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Total
3
Share